Ghi âm cuộc gọi trên Samsung Galaxy Note 5

  • Hướng dẫn ghi âm cuộc gọi trên Samsung Galaxy Note 5
    09:03AM 21/04/2016
    Hướng dẫn sử dụng tính năng ghi âm cuộc gọi trên Samsung Galaxy Note 5   Tính năng ghi âm cuộc gọi là một trong các tính năng khá hữu ích giúp người dùng ghi âm lại lời nói, các cuộc giao tiếp giữa mình với bạn bè, người thân, hoặc những thông tin quan trọng, nội dung cuộc...