làm sao để bảo vệ màn hình iPhone khi bị xước

  • Liệu màn hình iPhone có chống xước thật không?
    10:53AM 25/02/2016
    Liệu màn hình iPhone có chống xước thật không? Màn hình là bộ phận quan trong tuyệt đối không thể thiếu với iPhone, Viêc sử dụng iPhone bạn phải thao tác tất cả qua màn hình. Với thông tin được hãng Apple cung cập hoặc quảng bá thì màn hình iPhone được thiết kế đặc biệt...