lenovo của nước nào

  • Điện thoại Lenovo được sản xuất ở nước nào
    03:46PM 25/11/2017
    Lenovo là thương hiệu khá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, được biết đến là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực công nghệ cá nhân. Là công ty cung cấp máy tính lớn nhất và sản xuất điện thoại di động lớn thứ tư thế giới. Vạy Lenovo xuất xứ từ đâu,...