mở khóa màn hình Samsung Galaxy Note 5

  • Cách mở khóa màn hình Samsung Galaxy Note 5
    11:50AM 06/05/2016
    Nên làm gì khi quên mật khẩu khóa màn hình Samsung Galaxy Note 5 Như chúng ta biết tính năng khóa màn hình máy rất tiện ích giúp cho chiếc Samsung Galaxy Note 5 của chúng ta tăng tính bảo mật cao. Tuy nhiên không ít trường hợp người dùng vì lý do nào đó mà "quên" mất đi mật khẩu khóa...